Селско стопанство

АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ

Категория:
Селско стопанство

Отрасъл:
Животновъдство

Дейност:

Развъдна организация, селекция и репродукция в областта на говедовъдството


E-mail:

Адрес:

ул. Одрин 5

Телефон:

Факс:

Град:
Русе

Сдружение с нестопанска цел Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България е развъдна организация учредена на 01.09.2006 г. в гр. Русе и извършва развъдно-подобрителна дейност в 7 региона на страната - Русе, Варна, Враца, София, Пловдив, Стара Загора и Плевен. 
Членове на Асоциацията са физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на животновъдството, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на Черношарената порода и споделят целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат еднократно встъпителна вноска. 
Органите на Сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, Президент на асоциацията.

Изпрати запитване
Име:
E-mail:

Запитване:

Код за сигурност:

Полетата отбелявани с
са задължителни