ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Bgproizvoditel.com е онлайн каталог, създаден да предоставя информация за предлаганите стоки и услуги на българския пазар.


2. Bgproizvoditel.com не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация.


3. Bgproizvoditel.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.


4. Bgproizvoditel.com не носи отговорност за нарушени авторски права в следствие на поставени от потребители изображения.


5. Bgproizvoditel.com не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъп до информацията в сайта.


6. Регистрацията в Bgproizvoditel.com е доброволна. Публикуваната чрез нея контактна информация ще бъде в услуга на всички потребители и посетители на Bgproizvoditel.com.


7. Bgproizvoditel.com има право да изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.


8. Bgproizvoditel.com си запазва правото да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация съдържаща насилие, етническа неприязън, пропаганда, порнография, нелоялна конкуренция, компрометиращи, провокативни или обидни материали, свързани с други потребители или трети лица.


9. Bgproizvoditel.com си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.


10. С регистрацията декларирате, че сте прочели общите условия и правилата и сте съгласни с тях.